Het Koor

Het Franz Liszt Kamerkoor
houdt met ingang van 1 januari 2019 op te bestaan.

Ieder koor heeft zijn eigen karakter. Het FLK was een kamerkoor met een bezetting van 20 personen. Het zong veel soorten klassieke muziek van Renaissance tot hedendaags.

Er werd gewerkt in een goede sfeer aan de programma’s, serieus én ontspannen. Met z’n allen voelde men zich verantwoordelijk voor het eindresultaat. Daarom werd er hard gewerkt en in een behoorlijk tempo. De zangers bereidden zich thuis voor op de repetities, zodat er tijdens de repetities gewerkt kon worden aan interpretatie en lichtheid, dynamiek, zuiverheid en gelijktijdigheid. Men besteedde grote zorg aan de finesses, zoals kleuring en een duidelijke uitspraak.

Alle koorleden hadden enige muzikale scholing: men kon noten lezen en de meesten hadden zangles (gehad).

 

Sopraan: Marian Quelle, Ineke Weinreich, Marleen van der Wel, Carla Sprong, Els den Os
Alt: Trees Aler, Fiet van Gilse, Loes Oostenrijk, Marianne van Otterloo, Tinelot Wittermans, Ineke van Zandbergen
Tenor: Jaap Montagne, Jan van Reijendam, Ruud Verhoeven, Leo de Feiter
Bas: Ronald Gillebaard, Frans Mollee, Peter Oosterbaan