Het Koor

De Rijp 2015Ieder koor heeft zijn eigen karakter. Wij zijn een kamerkoor met een bezetting van 20 personen. We zingen veel soorten klassieke muziek van Renaissance tot hedendaags.

Wij werken in een goede sfeer aan onze programma’s, serieus én ontspannen. Met z’n allen voelen we ons verantwoordelijk voor het eindresultaat. Daarom werken we hard en in een behoorlijk tempo. De zangers bereiden zich thuis voor op de repetities, zodat we tijdens de repetities kunnen werken aan interpretatie en lichtheid, dynamiek, zuiverheid en gelijktijdigheid. We besteden grote zorg aan de finesses, zoals kleuring en een duidelijke uitspraak.

Alle koorleden hebben enige muzikale scholing: we kunnen noten lezen en de meesten van ons hebben zangles (gehad).

We staan altijd open voor nieuwe leden. Voor toelating tot het koor is een auditie verplicht. Nieuwe leden kunnen eerst drie repetities meemaken voordat er geauditeerd wordt.

Sopraan: Marian Quelle, Ineke Weinreich, Marleen van der Wel, Carla Sprong, Els den Os
Alt: Trees Aler, Fiet van Gilse, Loes Oostenrijk, Marianne van Otterloo, Tinelot Wittermans, Ineke van Zandbergen
Tenor: Jaap Montagne, Jan van Reijendam, Ruud Verhoeven, Leo de Feiter
Bas: Ronald Gillebaard, Frans Mollee, Peter Oosterbaan