Projecten

Voorjaar 2015Het Franz Liszt Kamerkoor werkt incidenteel op projectbasis. Dan is het mogelijk voor één programma deel te nemen aan het koor.

Voor het volgende programma in december 2017 kunnen we ook op projectbasis zangers en zangeressen in alle stemgroepen gebruiken, met name bij de mannenstemmen. Heb je interesse om een tijdje mee te zingen en ben je in staat om in ieder geval vanaf 1 oktober de repetities bij te wonen, neem dan contact op m.b.v. het contactformulier of bezoek een repetitie. In het najaar houden we een open repetitieavond.
Neem dan wel even vóór je komt contact op met de dirigent of onze voorzitter.

Het reglement voor projectleden vind je hier.